Čo je Masticha?

Masticha (niektoré zdroje uvádzajú aj názov mastiha, mastix, či mastic) je živica, ktorá sa získava zo stromu Pistacia lentiscus. Chioská masticha je označenie pre živicu získanú zo stromov, ktoré sa pestujú výlučne na gréckom ostrove Chios.

Ak si chcete predstaviť, ako vyzerá strom, z ktorého pochádza masticha, predstavte si strom neveľkého vzrastu, podobný olivovníku. Je to vždyzelený strom so silným kmeňom. Najstaršie stromy na Chiose majú aj 90 rokov a patria k národnému bohatstvu.

Pestovatelia mastichy každý rok vysádzajú aj nové stromy a kultivujú už existujúce mastichové sady.

Zadanie

Klient si stanovil za cieľ zvýšiť povedomie o značke a jej produktovom portfóliu medzi bežnými užívateľmi, a to ako atraktívnu alternatívu k tradičným medicínskym postupom. Súčasne žiadali o vytvorenie dlhodobo udržateľnej komunikačnej stratégie, ktorá by sa dala efektívne využívať naprieč rôznymi komunikačnými kanálmi a krajinami. Taktiež bolo požadované vykonať UX analýzu webovej stránky a navrhnúť zlepšenia pre nákupný proces, čo by malo viesť k zvýšeniu konverzného pomeru.

Riešenie

Na dosiahnutie stanovených cieľov sme sa rozhodli analyzovať súčasné trhové trendy a zmeny v správaní spotrebiteľov, ktoré naznačovali zvýšený záujem o prírodné produkty. Na základe týchto analýz sme definovali značku tak, aby odrážala hodnoty a očakávania našej cieľovej skupiny a zároveň sa pozitívne odlišovala od konkurencie.

Súčasťou riešenia bolo tiež vyvinutie viacerých kreatívnych konceptov, ktoré by v kombinácii s efektívnym vizuálnym prevedením a strategickým využitím digitálnych a tradičných marketingových kanálov umožnili dlhodobé udržiavanie a rozširovanie povedomia o značke.

Finálny koncept

Finálny koncept nazvaný „Unikát z unikátneho ostrova,“ bol zameraný na mytologizáciu pôvodu produktu. Tento prístup využíval silný príbehový element, ktorý zdôrazňoval unikátnosť a historický význam ostrova, z ktorého produkt pochádza. Cieľom bolo vytvoriť naratív, ktorý by zvýraznil autenticitu a tradíciu spojenú s produktom, čím by sa odlišil od konkurenčných produktov.

V tomto koncepte sa kládol dôraz na prezentáciu histórie a procesu výroby produktu, čo malo posilniť dôveru a zvedavosť cieľovej skupiny. Pôvod produktu a príbehy ľudí, ktorí sa podieľajú na jeho výrobe – od tých, ktorí sa starajú o stromy, až po tých, ktorí produkt následne vyrábajú na Slovensku – boli prezentované ako kľúčové prvky, ktoré robia produkt výnimočným.

Tento koncept mal tiež v pláne efektívne komunikovať hodnoty spoločnosti, ako sú zodpovednosť voči prírode a záväzok k poskytovaniu kvalitných produktov, ktoré zlepšujú životy ľudí. S týmto prístupom sa očakávalo, že značka bude vnímaná nielen ako dodávateľ produktov, ale ako entita, ktorá prispieva k lepšej budúcnosti svojich zákazníkov a spoločnosti ako takej.

 

Hodnotenie Publika

5,0

Chceš aj ty ohodnotiť tento projekt?

Máte vlastný nápad?