Univenta – Moderné vykurovanie a chladenie domácnosti

Univenta je spoločnosť pôsobiaca v oblasti vykurovacích a chladiacich technológií. Firma je známa svojou inovatívnosťou, kvalitou a dlhoročnými skúsenosťami na trhu. Univenta vyvinula vlastný špičkový produkt Delgado, ktorý predstavuje nový štandard v oblasti stropného kúrenia a chladenia.

Zadanie

Klient požadoval vytvorenie marketingovej stratégie na najbližšie tri roky, s prvým rokom zameraným na Slovensko a ďalšími rokmi na trhy strednej Európy. Klient tiež chcel zmeniť vnímanie cieľovej skupiny, aby pochopila, že systém stropného chladenia môže byť využívaný aj na vykurovanie. Ďalším cieľom bolo celkové zlepšenie obchodu a marketingu spoločnosti Univenta, zvýšenie dopytu po produktoch a zvýšenie obratu a zisku spoločnosti.

Riešenie

Navrhli sme komplexný prístup k zlepšeniu komunikácie a vnímania značky Univenta, ktorý zahŕňa úprimnosť, autentickosť a dôveru. Tento prístup bol premietnutý do rôznych komunikačných kanálov a nástrojov. Kľúčové body riešenia zahŕňali:

  1. Kreatívny koncept zameraný na úprimnosť a skúsenosti, čo dokazujú odborné schopnosti spoločnosti a budovanie dôvery so zákazníkmi.
  2. Komunikačný ekosystém použitím modelu SEE-THINK-DO-CARE na pokrytie všetkých fáz zákazníckej cesty od povedomia po starostlivosť o existujúcich zákazníkov​​.

Update vizuality značky:

  1. Brandcode – V komunikácii bude využívaný tzv. brandcode, ktorý bude hlavným prvkom prepojenia jednotlivých kanálov, vizuálov a fáz kampane. Brandcode pomôže značke byť jasne definovateľnou a odlíšiteľnou od konkurenčných spoločností.
  2. Logo a Claim – Zmena claimu v logu spoločnosti, aby bolo pre koncového zákazníka jasnejšie a aby vyzdvihovalo inovatívnosť spoločnosti. Pre zahraničné trhy bol pripravený claim v angličtine, ktorý má sofistikovanejší prístup a vyjadruje emocionálny statement spoločnosti​​.
  3. Vizuálny štýl – Využitie tzv. patternu v situáciách, kde je potrebný, čím sa prepojí celkový vzhľad značky. Pattern využíva opakovaný symbol, ktorý vytvára jednotný vzhľad a umocňuje exkluzivitu a kvalitu značky​​.
  4. Aplikácia vizuálov – Aplikácia vizuálov zahŕňa použitie loga, headlinov, bylinov, brandcode, a predstavenie produktu Delgado na rôznych platformách vrátane billboardov, citylightov, Facebooku, YouTube a ďalších formátov na zvýšenie povedomia a dopytu​​.

Týmto prístupom sme zabezpečili, že značka Univenta bude vnímaná ako spoľahlivá a inovatívna spoločnosť, ktorá dokáže uspokojiť potreby svojich zákazníkov a výrazne zvýšiť svoj trhový podiel a ziskovosť.

 

Hodnotenie Publika

5,0

Chceš aj ty ohodnotiť tento projekt?

Máte vlastný nápad?