NAŠE SLUŽBY

Design prototyping

Návrh funkcionality a vizualizácia budúcej podoby Vašej mobilnej aplikácie alebo webstránky slúžiaci na prezentáciu projektu, užívateľskú validáciu a špecifikáciu funkčnosti. Spresnenie a overenie užívateľskej logiky, správnosti zvolených funkcionalít a biznis modelu projektu.

Pomôžeme Vám s vytvorením vízie Vášho budúceho digitálneho produktu alebo služby. Od návrhu formy až po klikateľný prototyp, ktorý je možné prezentovať pred vedením spoločnosti, investormi, verejnosťou alebo je ho možné odtestovať s budúcimi užívateľmi/zákazníkmi. Prototyp Vám taktiež pomôže získať predstavu o budúcom rozsahu projektu, popis najdôležitejších funkcionalít, roadmapu vývoja ako aj očakávaný rozpočet projektu v prípade realizácie.

Úvodný workshop projektu

Navnímanie klientovej predstavy a vízie budúceho digitálneho produktu alebo služby

Discovery fáza

Objavovacia fáza projektu Čo má produkt robiť? Aký problém rieši? Komu má slúžiť? Ako bude napĺňať ciele zákazníkov a ciele spoločnosti?

Fáza modelovania busienss modelu

Verifikácia navrhovaného busienss modelu monetizácie digitáneho produktu/služby a možnosti jeho vylepšenia

Fáza navrhovanie štruktúry produktu

Rozpracovanie UX štruktúry projektu, UX workshop, user flows, user journeys

Feedback a pripomienkovanie

Pripomienky a schvaľovanie UX štruktúry projektu

Design kľúčových obrazoviek

Navrhnutie kľúčových obrazoviek projektu v plnom designe

Feedback a pripomienkovanie

Pripomienky a schvaľovanie kľúčových obrazoviek

Vytvorenie klikateľného prototypu

Klikateľný prototyp digitálneho produktu alebo služby, rozpracovanie kľúčového userflow-u

Spokojní klienti

Jana Seleštianska
Marketing Manager, CBRE | Property Management | Europa SC
Europa SC spolupracuje s SCR desing viac ako 10 rokov. Ceníme si proaktívny - inovatívny prístup, promptnú komunikáciu a konanie a v neposlednom rade pozitívny ľudský faktor vložený do našej spolupráce. Vybudovaný vzájomný vzťah klienta a dodávateľa hodnotíme nadštandardne, čoho dôkazom sú aj roky našej spolupráce.
5/5
Petra Pazúriková
Marketing Manager | Zeppelin SK
S prácou spoločnosti SCR design a Senior Project Managera Rastislava Michala som veľmi spokojná, predstavy a pripomienky o webovej stránke dal do fungujúcej podoby. Naším zámerom nebolo len jednorázové vytvorenie web stránky ale ide o dlhodobý proces „žijúceho organizmu“ o ktorý sa treba neustále starať a atraktívne vylepšovať. Hľadať nové cesty, trendy a spôsoby ako zaujať návštevníka stránky či zákazníka. Páči sa mi profesionálny prístup, rýchlosť zapracovania potrebných zmien a kvalitná po rokoch až priateľská a konštruktívna komunikácia.
5/5
Dominik Orfanus
Zakladateľ a výkonný riaditeľ | ChernobylX
S SCR design sme vhupli do riešenia nového webu, aj brandu ešte v roku 2019 a nenechali nás v štichu ani keď prišla pandémia. Prichádzali s riešeniami na mieru a najmä "out of box" prístupom nám vyrobili web, ktorý dnes performuje rádovo lepšie ako starý. Ich grafika by som nominoval na Oscara alebo aspoň Zlatý glóbus.
5/5
hbreavis
Redizajn webovej stránky bol pre našu spoločnosť kľúčovým krokom k úspešnému naplneniu novej stratégie. Spolupráca na tomto projekte so spoločnosťou SCR prebiehala plynule a bez komplikácií. Veľmi si ceníme kreatívny prístup tímu, s ktorým sme komunikovali. Do nášho prvotného zadania prinášali inovatívne vylepšenia, ktoré pomohli zlepšiť dizajn a funkčnosť našej webovej stránky. V ďalšom rozvoji budeme pokračovať opäť s tímom SCR.
5/5
Millenium
5/5

Máte vlastný nápad?