Freya – Investujte múdro a jednoducho

Freya je revolučná mobilná aplikácia navrhnutá pre jednotlivcov, ktorí chcú investovať, šetriť a budovať svoj majetok bez námahy. Aplikácia je určená pre používateľov bez predchádzajúcich investičných znalostí, ponúkajúca bezproblémový zážitok, kde si používateľ zvolí sumu investície, úroveň rizika a Freya sa postará o zvyšok pravidelnými investíciami do jednotlivých akcií v portfóliu.

Zadanie

Našim cieľom bolo je vytvoriť jednotný komunikačný koncept a marketingovú stratégiu pre fintech aplikáciu, ktorá bude vhodná pre celosvetový trh v rámci finančného segmentu. Hlavnou úlohou bolo úspešne uviesť novú aplikáciu a jasne sa vymädziť voči konkurencii na slovenský trh, ktorý bude slúžiť ako odrazový mostík pre jej nasadenie na zahraničných trhoch, ako sú Nemecko a Francúzsko. Súčasťou úlohy bolo aj získanie nových používateľov, čo bolo kľúčové pre prilákanie investora na zahraničný trh.

Riešenie

Pri tvorbe pozicioningu značky sme sa sústredili na jednoduchosť a prehľadnosť, pretože zložitosť investovania a sporenia môže ľudí často odradiť. V rámci nášho prieskumu trhu, cieľovej skupiny, produktu a konkurencie sme zistili, že naši používatelia preferujú riešenia, ktoré sú jednoduché a funkčné, čo im poskytuje pocit istoty a kontroly nad svojimi financiami.

Pozicioning značky: „Všetko ide hladko. V zložitom systéme a procesoch investovania a sporenia sa vďaka nám ľudia veľmi jednoducho vyznajú. Fakt jednoducho.“

Value Proposition: „Veľmi jednoduché a funkčné riešenia mi dávajú istotu, že svoje financie mám vždy pod kontrolou a rozumiem tomu.“

Brand Story: „S nami rozumie investíciám každý a má ich vždy pod kontrolou.“

Claim spoločnosti: „Jednoducho najjednoduchšie investovanie.“

Okrem stratégie, kde sme kládli dôraz na jednoduchosť, sme tento prístup uplatnili aj pri tvorbe firemnej identity. Naším cieľom bolo vytvoriť vizuálny a komunikačný štýl, ktorý odráža rovnaké princípy jednoduchej a prehľadnej komunikácie, aby sme zabezpečili, že všetky aspekty značky budú konzistentné a ľahko pochopiteľné pre našich používateľov.

Hodnotenie Publika

5,0

Chceš aj ty ohodnotiť tento projekt?

Máte vlastný nápad?