Čo vám ponúkame

Design consulting

Chystáte sa do veľkého a robustného projektu ktorý vyžaduje aj špecialistov na UX/UI? Pomôžeme Vám poskytnutím našich špičkových kapacít pre prípravu, koordináciu ako aj pripomienkovanie projektov. Typickými projektami sú, bankové a poisťovacie portály, internet banking, nemocničné sytémy, learning management systémy, veľké ERP riešenia.

Čo vám ponúkame

Design prototyping

Návrh funkcionality a vizualizácia budúcej podoby Vašej mobilnej aplikácie alebo webstránky slúžiaci na prezentáciu projektu, užívateľskú validáciu a špecifikáciu funkčnosti. Spresnenie a overenie užívateľskej logiky, správnosti zvolených funkcionalít a biznis modelu projektu.

Čo vám ponúkame

Frontend development

Vývoj frontendu pre webové stránky a softvérové aplikácie. Mikro-animácie podporia užívateľský zážitok a povedú návštevníkov k dosiahnutiu Vášho cieľa.

Čo vám ponúkame

Inovačný workshop

Naše inovačné workshopy sú špeciálne navrhnuté pre malé a stredné firmy, ktoré sa snažia posilniť svoje marketingové stratégie s dôrazom na budovanie značky a jej vizuálnu prezentáciu.

Chápeme, že mnohé spoločnosti sa stretávajú s výzvou efektívnej alokácie zdrojov na marketingové aktivity, aby dosiahli maximálny dopad a rozpoznateľnosť značky, preto sme interne vyvinuli špeciálny prístup, ktorý firmám s toutu výzvou pomáha.

Čo vám ponúkame

Naming development

Zameriavame sa na vytváranie silných verbálnych identít, ktoré sú základom pre značky trvajúce generácie. Ponúkame unikátne a zapamätateľné názvy pre firmy, produkty, služby a produktové línie na rôznych trhov a segmentov. Neobvyklé je naša špecialita, pretože neexistujú obyčajné názvy, len výnimočné.

Čo vám ponúkame

Photo & Video

V digitálnom svete, kde vizuálny dojem môže rozhodnúť o úspechu, sú kvalitné fotografie a videá nevyhnutné pre efektívnu komunikáciu vašej značky. Naša agentúra poskytuje profesionálnu tvorbu fotografií a video obsahu, ktorá spája najnovšie trendy s kreatívnym umením.

Pripravujeme vizuálne materiály, ktoré nielenže zaujmú, ale zároveň efektívne komunikujú s vašou cieľovou skupinou. Či už ide o reklamné kampane, firemné prezentácie, alebo sociálne médiá, naše fotky a videá zvýšia vašu viditeľnosť a pritiahnu pozornosť potenciálnych zákazníkov.

Čo vám ponúkame

Brand identity

Tvorba firemnej identity sa zameriava na vytvorenie komplexného a konzistentného vizuálneho a verbálneho prejavu vašej značky. Zahŕňa vývoj konceptov, dizajn loga, ikony, typografie a farebných schém, ako aj vizualizáciu týchto konceptov.

Našim cieľom je, aby vaša značka mala jednotný vzhľad a dojem naprieč všetkými marketingovými kanálmi, čím sa zabezpečí jej zapamätateľnosť a profesionálny výzor.

Čo vám ponúkame

Creative concept

Táto služba je navrhnutá pre firmy, ktoré sa snažia o inováciu svojej komunikácie prostredníctvom sociálnych sieti. Poskytujeme vývoj unikátnych vizuálnych konceptov, ktoré nielenže dokonale reprezentujú vašu značku a produkty, ale aj aktívne zaujmú vašu cieľovú skupinu. S využitím najnovších kreatívnych techník a inovatívnych riešení vytvárame vizuálne prvky, ktoré upútajú a udržia pozornosť zákazníkov.

Kreatívny koncept zahŕňa celý proces - od idey po finálnu realizáciu, čím zabezpečíme, že výsledný koncept bude nielen esteticky príťažlivý, ale aj ekonomicky efektívny.

Čo vám ponúkame

Brand strategy

Tvorba komunikačnej stratégie značky je určená pre firmy, ktoré chcú zabezpečiť udržateľný rast svojej značky a odlíšiť sa na trhu. Poskytujeme hĺbkovú analýzu všetkých aspektov vašej značky, vrátane trhových hodnotení, interakcií so zákazníkmi a preskúmania produktového portfólia.

Naším cieľom je identifikovať kľúčové silné stránky a oblasti pre zlepšenie a vypracovať strategický plán, ktorý zosúladí vaše obchodné ciele s potrebami zákazníkov, čím sa posilní vaša trhová prítomnosť.

Čo vám ponúkame

Konverzné weby pre Váš biznis

Špecializujeme sa na vytváranie webstránok, ktoré presvedčia Vašich klientov o Vašej kvalite a pomôžu zvýšiť predaj Vašich služieb a produktov.

Čo vám ponúkame

UX/UI design

Návrh logickej štruktúry webstránky, mobilnej aplikácie alebo softvérového riešenia od wireframov, userflow až po úžasný, intuitívny a funkčný návrh finálneho designu. Náš UX/UI je založený na stovkách projektov a viac ako 13 ročných skúsenostiach.

Spokojní klienti

Zoznámte sa, Váš Dream team